Aktualności, informacje

1 konkurs ofert na sprzedaż lokalu – Kraków, ul. Kordiana 64B/29

Konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy prawa własności do lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 29 położonego w Krakowie przy ul. Kordiana 64B wraz z udziałem w gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste stanowiącym drogę. Cena wywoławcza wynosi 415 450 zł (słownie: czterysta piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100 złotych).
czytaj dalej

1 konkurs ofert pisemnych na zakup wierzytelności

Syndyk masy upadłości

Informuje o możliwości zakupu pakietu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych do sygn. akt: VIII GUp 405/20. Cena wywoławcza na nabycie przedmiotów sprzedaży wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100).

czytaj dalej

1 konkurs ofert pisemnych na zakup wierzytelności

Syndyk masy upadłości Marcina Sadowskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na zbycie należności wchodzących w skład masy upadłości wobec Re-Bau sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe PROMEROL S.A. z siedzibą w Kryspinowie. Cena wywoławcza na nabycie przedmiotów sprzedaży wynosi 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych i 00/100).

czytaj dalej

2 konkurs ofert pisemnych na sprzedaż maszyn DSBUD spółka z o.o. w upadłości

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy ruchomości:

  • Koparko-ładowarki Caterpillar 428E, rok produkcji: 2010, Nr seryjny: CAT0428ECDPH01334. Cena wywoławcza wynosi 97 500,00 zł netto, dalej jako „Maszyna 1”;
  • Koparki kołowej Caterpillar M315D, rok produkcji: 2009, Nr seryjny: CATM315DCW5M00634. Cena wywoławcza wynosi 150 900,00 zł netto, dalej jako „Maszyna 2”;
  • Koparki kołowej HITACHI ZX210W-3, rok produkcji: 2012, Nr VIN: JK6CJA04C00020119. Cena wywoławcza wynosi 148 950,00 zł netto, dalej jako „Maszyna 3”;
  • Koparki gąsienicowej HITACHI ZX350LCN-3, rok produkcji: 2012, Nr seryjny: HCMBFP00A00059415. Cena wywoławcza wynosi 151 275,00 zł netto, dalej jako „Maszyna 4”;
  • Spycharki gąsienicowej CATERPILLAR D6N XL wraz z zainstalowanym systemem sterowania 2D Mikrofyn, rok produkcji 2010, Nr PIN: CAT00D6NTMLW00271, Cena wywoławcza wynosi 224 700,00 zł netto, dalej jako „Maszyna 5”;
  • Koparki gąsienicowej HITACHI ZX350LC-5B, rok produkcji: 2012, Nr seryjny: HCMDDD50T00070007. Cena wywoławcza wynosi 148 050,00 zł netto, dalej jako „Maszyna 6”;>/li>
  • Koparki gąsienicowej HITACHI ZX350LC, rok produkcji: 2012, Nr seryjny: HCMBFP00L00059027. Cena wywoławcza wynosi 147 750,00 zł netto, dalej jako „Maszyna 7”;
  • Ładowarki gąsienicowej BOBCAT T770, rok produkcji: 2012, Nr seryjny: A3P911323 raz z systemem sterowania 3D Tachimetr oraz równiarką BOBCAT 108, rok produkcji: 2011, Nr seryjny: AJE00398, wraz z systemem sterowania mini ładowarki z kom. CB16. Cena wywoławcza wynosi 146 250,00 zł netto, dalej jako „Maszyna 8”;
czytaj dalej

Konkurs ofert pisemnych – Hotel Beata*** Złockie – Muszyna

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy mienia wchodzącego w skład masy upadłości, tj. prawa własności położonego w miejscowości Złockie, gmina Muszyna, zwartego kompleksu nieruchomości gruntowych, zabudowanego budynkiem o funkcji hotelowej – „Hotel Beata ***” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ruchomości stanowiących wyposażenie hotelu oraz wartości niematerialnych i prawnych. Cena wywoławcza wynosi 4 060 460,00 zł.

czytaj dalej