Kontakt

 

AEGIS Insolvency Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem wpisu KRS: 0000564223, NIP 6751519993, REGON 361827576.

Adres:

ul. Filipa Eisenberga 11/10,
31-523 Kraków

Telefon:

+48 12 222 34 98

e-mail:

kontakt@aegis.pl

strona internetowa:

www.aegis.pl