Aegis Insolvency Service

AEGIS Insolvency Service sp. z o.o. jest podmiotem profesjonalnie świadczącym usługi wsparcia administracyjno-biurowego interesariuszom postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a w tym zwłaszcza syndykom.

Naszą specjalizacją są skrojone na miarę i dopasowane do różnorodnych oczekiwań i indywidualnych potrzeb zwłaszcza syndykom prowadzącym skomplikowane postępowania upadłościowego ze znaczną liczbą wierzycieli, jak też w postępowaniach konsumenckich.

Jesteśmy w pełni przygotowani na zmiany wchodzące w życie 24.03.2020 r.

KONTAKT

Aegis Insolvency Service sp. z o.o.

Adres: ul. Filipa Eisenberga 11/10, 31-523 Kraków

Telefon: +48 12 222 34 98

Mail: kontakt@aegis.pl

Ogłoszenia

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualną ofertę sprzedaży składników masy upadłości – dostępnych w obsługiwanych przez nas postępowaniach:

konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy 3 (trzech) lokali mieszkalnych ul. L. Nabielaka 24 Kraków

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy 3 (trzech) lokali mieszkalnych:

  • nieruchomości lokalowej I o powierzchni 47,66 m2, położonej przy ul. Ludwika Nabielaka 24 (niski parter) w miejscowości Kraków, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00049769/8;
  • nieruchomości lokalowej II o powierzchni 44,45 m2, położonej przy ul. Ludwika Nabielaka 24 (wysoki parter) w miejscowości Kraków, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00049770/8;
  • nieruchomości lokalowej III o powierzchni 44,48 m2, położonej przy ul. Ludwika Nabielaka 24 (I piętro) w miejscowości Kraków, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00049771/5

Przedmiot Sprzedaży jest sprzedawany łącznie – niedopuszczalne jest złożenie oferty na poszczególne składniki Przedmiotu Sprzedaży. Cena wywoławcza wynosi łącznie 646 624,00 zł.

2 konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy udziału w wysokości 5/8 w nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Czulice, gmina Kocmyrzów – Luborzyca

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy udziału w wysokości 5/8 w nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Czulice, gmina Kocmyrzów – Luborzyca, składającej się z działki ewidencyjnej nr 465 o łącznej powierzchni 0,22ha dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00111302/3. Cena wywoławcza wynosi 7 420,50 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta dwadzieścia złotych i 50/100 złotych) brutto.

1 konkurs ofert pisemnych na sprzedaż maszyn DSBUD spółka z o.o. w upadłości

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy ruchomości:

  • Koparko-ładowarki Caterpillar 428E, rok produkcji: 2010, Nr seryjny: CAT0428ECDPH01334. Cena wywoławcza wynosi 130 000,00 zł netto, dalej jako „Maszyna 1”;
  • Koparki kołowej Caterpillar M315D, rok produkcji: 2009, Nr seryjny: CATM315DCW5M00634. Cena wywoławcza wynosi 201 200,00 zł netto, dalej jako „Maszyna 2”;
  • Koparki kołowej HITACHI ZX210W-3, rok produkcji: 2012, Nr VIN: JK6CJA04C00020119. Cena wywoławcza wynosi 198 600,00 zł netto, dalej jako „Maszyna 3”;
  • Koparki gąsienicowej HITACHI ZX350LCN-3, rok produkcji: 2012, Nr seryjny: HCMBFP00A00059415. Cena wywoławcza wynosi 201 700,00 zł netto, dalej jako „Maszyna 4”;
  • Spycharki gąsienicowej CATERPILLAR D6N XL wraz z zainstalowanym systemem sterowania 2D Mikrofyn, rok produkcji 2010, Nr PIN: CAT00D6NTMLW00271, Cena wywoławcza wynosi 299 600,00 zł netto, dalej jako „Maszyna 5”;
  • Koparki gąsienicowej HITACHI ZX350LC-5B, rok produkcji: 2012, Nr seryjny: HCMDDD50T00070007. Cena wywoławcza wynosi 197 400,00 zł netto, dalej jako „Maszyna 6”;>/li>
  • Koparki gąsienicowej HITACHI ZX350LC, rok produkcji: 2012, Nr seryjny: HCMBFP00L00059027. Cena wywoławcza wynosi 197 000,00 zł netto, dalej jako „Maszyna 8”;
Konkurs ofert pisemnych – Hotel Beata*** Złockie – Muszyna

Konkurs ofert pisemnych – Hotel Beata*** Złockie – Muszyna

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy mienia wchodzącego w skład masy upadłości, tj. prawa własności położonego w miejscowości Złockie, gmina Muszyna, zwartego kompleksu nieruchomości gruntowych, zabudowanego budynkiem o funkcji hotelowej – „Hotel Beata ***” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ruchomości stanowiących wyposażenie hotelu oraz wartości niematerialnych i prawnych. Cena wywoławcza wynosi 4 060 460,00 zł.