Aegis Insolvency Service

AEGIS Insolvency Service sp. z o.o. jest podmiotem profesjonalnie świadczącym usługi wsparcia administracyjno-biurowego interesariuszom postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a w tym zwłaszcza syndykom.

Naszą specjalizacją są skrojone na miarę i dopasowane do różnorodnych oczekiwań i indywidualnych potrzeb zwłaszcza syndykom prowadzącym skomplikowane postępowania upadłościowego ze znaczną liczbą wierzycieli, jak też w postępowaniach konsumenckich.

Jesteśmy w pełni przygotowani na zmiany wchodzące w życie 24.03.2020 r.

KONTAKT

Aegis Insolvency Service sp. z o.o.

Adres: ul. Filipa Eisenberga 11/10, 31-523 Kraków

Telefon: +48 12 222 34 98

Mail: kontakt@aegis.pl

Ogłoszenia

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualną ofertę sprzedaży składników masy upadłości – dostępnych w obsługiwanych przez nas postępowaniach:

konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grabno, gmina Wojnicz

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grabno, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr TR1T/00151297/7. Cena wywoławcza wynosi: 52 161,00 zł. Oferty należy składać w terminie do 14.09.2023 r. do godziny 17:00.