Aegis Insolvency Service

AEGIS Insolvency Service sp. z o.o. jest podmiotem profesjonalnie świadczącym usługi wsparcia administracyjno-biurowego interesariuszom postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a w tym zwłaszcza syndykom.

Naszą specjalizacją są skrojone na miarę i dopasowane do różnorodnych oczekiwań i indywidualnych potrzeb zwłaszcza syndykom prowadzącym skomplikowane postępowania upadłościowego ze znaczną liczbą wierzycieli, jak też w postępowaniach konsumenckich.

Jesteśmy w pełni przygotowani na zmiany wchodzące w życie 24.03.2020 r.

KONTAKT

Aegis Insolvency Service sp. z o.o.

Adres: ul. Filipa Eisenberga 11/10, 31-523 Kraków

Telefon: +48 12 222 34 98

Mail: kontakt@aegis.pl

Ogłoszenia

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualną ofertę sprzedaży składników masy upadłości – dostępnych w obsługiwanych przez nas postępowaniach:

konkurs ofert na zbycie udziałów w spółkach

Syndyk masy upadłości Lucjana Nowaka – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na zbycie udziałów w spółkach wchodzących w skład masy upadłości. Przedmiotem sprzedaży jest: 25 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2 500,00 zł...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI DZIERŻAWY MARKI KRAKOWSKI KREDENS

Syndyk masy upadłości spółki Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska S.A. w upadłości („Krakowski Kredens”) poszukuje dzierżawcy zainteresowanego dzierżawą i rozwojem i docelowym nabyciem marki Krakowski Kredens i w związku z tym, posiadającego niezbędne w tym zakresie zasoby, możliwości oraz doświadczenie. Syndyk zaprasza do składania propozycji warunków dzierżawy znaków towarowych wchodzących w skład masy upadłości Krakowskiego Kredensu.

Konkurs ofert pisemnych na wybór na wybór nabywcy nieruchomości w miejscowości Ściejowice

Karolina Sadowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Karolina Sadowska KRAK – DRÓB ogłaszają konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 62/2, o łącznej powierzchni 0,0937 ha, wraz prawem własności urządzenia stanowiącego odrębną nieruchomość, położoną w Ściejowicach, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czernichowie, prowadzi księgę wieczystą o numerze: KR1K/00016044/5. Cena wywoławcza w/w nieruchomości, to 70% wartości rynkowej, tj.: 29.260,00 zł netto
Konkurs ofert pisemnych – Hotel Beata*** Złockie – Muszyna

Konkurs ofert pisemnych – Hotel Beata*** Złockie – Muszyna

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy mienia wchodzącego w skład masy upadłości, tj. prawa własności położonego w miejscowości Złockie, gmina Muszyna, zwartego kompleksu nieruchomości gruntowych, zabudowanego budynkiem o funkcji hotelowej – „Hotel Beata ***” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ruchomości stanowiących wyposażenie hotelu oraz wartości niematerialnych i prawnych. Cena wywoławcza wynosi 4 060 460,00 zł.

konkurs ofert pisemnych – łączna sprzedaż udziałów po 1/3 w nieruchomościach w Szczawnicy i Krynicy Zdrój

Celem konkursu ofert jest łączna sprzedaż udziału w wysokości 1/3 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Szczawnicy przy ul. Skotnickiej, gmina Szczawnica, powiat nowotarski, składającej się z niezabudowanych działek ew. nr 309/25 i 309/28, o łącznej pow. 4,2699 ha oraz udziału w wysokości 1/3 części w prawie własności nieruchomości położonej przy ul. Profesora H. Świdzińskiego, w Krynicy-Zdroju, gmina Krynica Zdrój, składającej się z działki ew. nr 2487 o pow. 5346 m2. Cena wywoławcza wynosi: 823 833,00 zł