Oferta

Oferta AEGIS Insolvency Service obejmuje w szczególności wsparcie syndyków poprzez:
  • Udostępnianie pomieszczeń biurowych, a w tym sali konferencyjnej, sekretariatu, toalety, aneksu kuchennego, pomieszczeń magazynowych (z infrastrukturą oraz dostępem do Internetu);
  • Odbiór korespondencji, jej porządkowanie i katalogowanie;
  • Przygotowanie do wysyłki, wysyłka korespondencji, oraz jej obsługa (skanowanie, prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej);
  • Obsługa połączeń telefonicznych związanych z prowadzonymi przez syndyków postępowaniami;
  • Odbieranie i składanie dokumentów na dzienniku podawczym Sądu;
  • Pomoc w objęciu i zabezpieczeniu majątku wchodzącego w skład masy upadłości, jak również w czynnościach związanych z inwentaryzacją majątku wchodzącego w skład masy
  • Obsługa rachunków bankowych masy upadłości oraz prowadzenie kasy;
  • Wsparcie przy prowadzeniu stron internetowych dot. postępowań upadłościowych.