Syndyk masy upadłości Ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy udziału 1/3 w niezabudowanej nieruchomości – Buczyna

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy udziału w wysokości 1/3 w niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Buczyna. Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny. Celem konkursu ofert jest...