1 konkurs ofert pisemnych na zakup wierzytelności

Syndyk masy upadłości Informuje o możliwości zakupu pakietu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy ds....

1 konkurs ofert pisemnych na zakup wierzytelności

Syndyk masy upadłości Marcina Sadowskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na zbycie należności wchodzących w skład masy upadłości. Przedmiotem sprzedaży są: Należności od spółki Re-Bau sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie...