Aktualności, informacje

Konkurs ofert pisemnych na wybór na wybór nabywcy nieruchomości w miejscowości Ściejowice oraz Charsznica

Alerion sp. z o.o. – Nadzorca Układu (dalej: „Organizator konkursu”) w postępowaniu o zatwierdzenie układu
Karoliny Sadowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą:
Karolina Sadowska KRAK-DRÓB (dalej: „Sprzedający”)
ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy nieruchomości położonych miejscowości Ściejowice oraz Charsznica

czytaj dalej

konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy udziału w wysokości 1/5 w nieruchomości położonej w Januszowicach

Syndyk masy upadłości

ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy udziału w wysokości 1/5 w nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych nr 1/40, 1/41, o łącznej powierzchni 0,2ha, położonej w Januszowicach, gm. Zielonki, w rejonie ulicy Młyńskiej, zabudowanej domkiem letniskowym, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00488402/7. Cena wywoławcza wynosi 7 000,00 zł.

czytaj dalej