Aktualności, informacje

Syndyk masy upadłości Ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy udziału 1/3 w niezabudowanej nieruchomości – Buczyna

Celem konkursu ofert jest sprzedaż udziału 1/3 w nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Buczyna, składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 275/4 o powierzchni 0,69 HA, dla której Sąd Rejonowy w Bochni V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze TRIO/00006717/3. Cena wywoławcza wynosi 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy 00/100 złotych) brutto.

czytaj dalej

Konkurs ofert pisemnych na wybór na wybór nabywcy nieruchomości w miejscowości Ściejowice

Karolina Sadowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Karolina Sadowska KRAK – DRÓB ogłaszają konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 62/2, o łącznej powierzchni 0,0937 ha, wraz prawem własności urządzenia stanowiącego odrębną nieruchomość, położoną w Ściejowicach, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czernichowie, prowadzi księgę wieczystą o numerze: KR1K/00016044/5. Cena wywoławcza w/w nieruchomości, to 70% wartości rynkowej, tj.: 29.260,00 zł netto
czytaj dalej

Konkurs ofert pisemnych – Hotel Beata*** Złockie – Muszyna

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy mienia wchodzącego w skład masy upadłości, tj. prawa własności położonego w miejscowości Złockie, gmina Muszyna, zwartego kompleksu nieruchomości gruntowych, zabudowanego budynkiem o funkcji hotelowej – „Hotel Beata ***” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ruchomości stanowiących wyposażenie hotelu oraz wartości niematerialnych i prawnych. Cena wywoławcza wynosi 4 060 460,00 zł.

czytaj dalej

konkurs ofert pisemnych – łączna sprzedaż udziałów po 1/3 w nieruchomościach w Szczawnicy i Krynicy Zdrój

Celem konkursu ofert jest łączna sprzedaż udziału w wysokości 1/3 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Szczawnicy przy ul. Skotnickiej, gmina Szczawnica, powiat nowotarski, składającej się z niezabudowanych działek ew. nr 309/25 i 309/28, o łącznej pow. 4,2699 ha oraz udziału w wysokości 1/3 części w prawie własności nieruchomości położonej przy ul. Profesora H. Świdzińskiego, w Krynicy-Zdroju, gmina Krynica Zdrój, składającej się z działki ew. nr 2487 o pow. 5346 m2. Cena wywoławcza wynosi: 823 833,00 zł

czytaj dalej

konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Krakowie przy ul. Ślicznej 28/34

Celem konkursu ofert jest sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Krakowie przy ul. Ślicznej 28/34 składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju o łącznej powierzchni 49,20 m2. Cena wywoławcza wynosi 403 413,00 zł (słownie: czterysta trzy tysięcy czterysta trzynaście 00/100 złotych) brutto.

czytaj dalej