Aktualności, informacje

Ogłoszenie o sprzedaży ruchomości

Syndyk masy upadłości spółki Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska S.A. w upadłości („Krakowski Kredens”) poszukuje nabywcy ruchomości których zestawienie znajduje się tutaj. Syndyk zaprasza do składania propozycji nabycia ruchomości wchodzących w skład masy upadłości...

czytaj dalej

konkurs ofert na zbycie udziałów w spółkach

Syndyk masy upadłości Lucjana Nowaka – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na zbycie udziałów w spółkach wchodzących w skład masy upadłości. Przedmiotem sprzedaży jest: 25 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2 500,00 zł...

czytaj dalej

Konkurs ofert pisemnych – Hotel Beata*** Złockie – Muszyna

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy mienia wchodzącego w skład masy upadłości, tj. prawa własności położonego w miejscowości Złockie, gmina Muszyna, zwartego kompleksu nieruchomości gruntowych, zabudowanego budynkiem o funkcji hotelowej – „Hotel Beata ***” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ruchomości stanowiących wyposażenie hotelu oraz wartości niematerialnych i prawnych. Cena wywoławcza wynosi 4 060 460,00 zł.

czytaj dalej

konkurs ofert pisemnych – łączna sprzedaż udziałów po 1/3 w nieruchomościach w Szczawnicy i Krynicy Zdrój

Celem konkursu ofert jest łączna sprzedaż udziału w wysokości 1/3 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Szczawnicy przy ul. Skotnickiej, gmina Szczawnica, powiat nowotarski, składającej się z niezabudowanych działek ew. nr 309/25 i 309/28, o łącznej pow. 4,2699 ha oraz udziału w wysokości 1/3 części w prawie własności nieruchomości położonej przy ul. Profesora H. Świdzińskiego, w Krynicy-Zdroju, gmina Krynica Zdrój, składającej się z działki ew. nr 2487 o pow. 5346 m2. Cena wywoławcza wynosi: 823 833,00 zł

czytaj dalej