konkurs ofert na zbycie udziałów w spółkach

Syndyk masy upadłości Lucjana Nowaka – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na zbycie udziałów w spółkach wchodzących w skład masy upadłości. Przedmiotem sprzedaży jest: 25 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2 500,00 zł...