konkurs ofert na zbycie udziałów w spółkach

Syndyk masy upadłości Lucjana Nowaka – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na zbycie udziałów w spółkach wchodzących w skład masy upadłości. Przedmiotem sprzedaży jest: 25 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2 500,00 zł...

konkurs ofert pisemnych – łączna sprzedaż udziałów po 1/3 w nieruchomościach w Szczawnicy i Krynicy Zdrój

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy udziałów w nieruchomościach. Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny. Celem konkursu ofert jest sprzedaż: udziału w wysokości 1/3 części w prawie własności...