Ogłoszenie Syndyka o możliwości zakupu pianina

Syndyk masy upadłości Informuje o możliwości zakupu pianina P.F. Welzel, Breslau Cena 1 300,00 zł brutto (do negocjacji). Syndyk oczekuje na oferty pod adresem poczty elektronicznej syndyk@alerion.pl w terminie do dnia 14.05.2021 r. do godziny 20:00. W przypadku...

Syndyk masy upadłości Ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy udziału 1/3 w niezabudowanej nieruchomości – Buczyna

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy udziału w wysokości 1/3 w niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Buczyna. Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny. Celem konkursu ofert jest...