Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Krakowie przy ul. Ludwika Solskiego 7/82.

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Krakowie przy ul. Ludwika Solskiego 7/82. Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny. Celem konkursu...