Syndyk masy upadłości
Informuje o możliwości zakupu pianina P.F. Welzel, Breslau
Cena 1 300,00 zł brutto (do negocjacji).
Syndyk oczekuje na oferty pod adresem poczty elektronicznej syndyk@alerion.pl w terminie do dnia 14.05.2021 r. do godziny 20:00. W przypadku wpływu co najmniej jednej oferty Syndyk może dokonać sprzedaży pianina.
Sprzedaż odbywa się w trybie przewidzianym przez przepis art. 308 w zw. z art. 313 prawa upadłościowego. Syndyk informuje, iż sprzedaż odbywa się w toku postępowania upadłościowego osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, w związku z tym brak możliwości wystawienia faktury VAT.
Dodatkowe informacje oraz termin oględzin ruchomości można uzyskać w drodze korespondencji elektronicznej pod adresem syndyk@alerion.pl lub tel: 12 222 34 98 – w dni robocze w godzinach 10-17.

 

Ogłoszenie Syndyka o możliwości zakupu pianina