Syndyk masy upadłości
Informuje o możliwości zakupu przyczepy ciężarowej do przewozu pojazdów Fasano SGA170, nr rej. KMI02WN, rok produkcji 2008 oraz podestu górnego do lohry (nadkabinowego).

Cena 23 625,00 zł brutto (do negocjacji).

Syndyk oczekuje na oferty pod adresem poczty elektronicznej syndyk@alerion.pl w terminie do dnia 31.03.2021 r. do godziny 20:00. W przypadku wpływu więcej niż jednej oferty Syndyk przeprowadzi rokowania w celu uzyskania ceny wyższej.

Sprzedaż odbywa się w trybie przewidzianym przez przepis art. 310 w zw. z art. 313 prawa upadłościowego. Syndyk informuje, iż sprzedaż odbywa się w toku postępowania upadłościowego osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, w związku z tym brak możliwości wystawienia faktury VAT.

Dodatkowe informacje (w tym opinie o wartości sporządzoną przez biegłego sądowego) oraz termin oględzin ruchomości można uzyskać w drodze korespondencji elektronicznej pod adresem syndyk@alerion.pl lub tel: 12 222 34 98 – w dni robocze w godzinach 10-17.