Syndyk masy upadłości
Informuje o możliwości zakupu pianina P.F. Welzel, Breslau
Cena 2 650,00 zł brutto (do negocjacji).
Syndyk oczekuje na oferty pod adresem poczty elektronicznej syndyk@alerion.pl w terminie do dnia 31.03.2021 r. do godziny 20:00. W przypadku wpływu więcej niż jednej oferty Syndyk przeprowadzi rokowania w celu uzyskania ceny wyższej.
Sprzedaż odbywa się w trybie przewidzianym przez przepis art. 310 w zw. z art. 313 prawa upadłościowego. Syndyk informuje, iż sprzedaż odbywa się w toku postępowania upadłościowego osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, w związku z tym brak możliwości wystawienia faktury VAT.
Dodatkowe informacje oraz termin oględzin ruchomości można uzyskać w drodze korespondencji elektronicznej pod adresem syndyk@alerion.pl lub tel: 12 222 34 98 – w dni robocze w godzinach 10-17.